Auttamisesta

in English, på Svenska: About helping, om att hjälpa


Jos haluan johdattaa henkilön kohti määrättyä tavoitetta, täytyy minun ensin paikantaa missä hän on, ja aloittaa sieltä. Se joka ei tätä taida, pettää itseään luullessaan voivansa auttaa muita.

Auttaakseni jotakin täytyy minun tietenkin ymmärtää enemmän kuin hän, mutta ennen kaikkea minun täytyy ymmärtää, mitä hän ymmärtää. Ellen sitä osaa, niin ei auta vaikka pystyisin ja tietäisin enemmän. Jos kuitenkin haluaisin näyttää kuinka paljon osaan, johtuu se siitä, että olen turhamainen ja ylpeä ja oikeastaan haluan tuon toisen ihailevan itseäni sen sijaan että auttaisin häntä.

Aito auttamishalu alkaa nöyryydellä sen edessä, jota haluan auttaa. Tällöin minun täytyy ymmärtää että auttaminen ei ole sitä, että haluaa hallita, vaan sitä että haluaa palvella. Ellen tähän pysty, niin en myöskään voi auttaa toisia.

Søren Kierkegaard, kääntäjä tuntematon; Lisää lainauksia Kierkegaardilta

1 comment

Leave a comment

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.