About helping

suomeksi: Auttamisesta

If we wish to succeed in helping someone to reach a particular goal, we must first find out where he is now, and start from there. If we cannot do this, we merely delude ourselves into believing that we can help others.

Before we can help someone, we must know more than he does, but most of all, we must understand what he understands. If we cannot do that, our knowing more will not help. If we nonetheless wish to show how much we know, it is only because we are vain and arrogant, and our true goal is to be admired, not to help others.

All genuine helpfulness starts with humility before those we wish to help, so we must understand that helping is not a wish to dominate but a wish to serve. If we cannot do this, neither can we help anyone.

Olli’s note on Oct 4, 2011: Actually, this strangely resembles the cognitivist learning paradigm.

Søren Kierkegaard 
English quoted from How do People Learn? by Don Elkington (bottom of the page, below the heading “Poetry as summary”.) More quotations from Kierkegaard

Swedish below.

Om att hjälpa

Om jag vill lyckas att föra en människa mot ett bestämt mål, måsta jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det, lurar sig själv när hon tror, att hon kan hjälpa andra.

För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer, än vad hon gör, men först och främst förstå vad hon förstår. Om jag inte kan det, så hjälper det inte att jag kan och vet mer. Vill jag ändå visa hur mycket jag kan, beror det på att jag är fåfäng och högmodig och egentligen vill bli beundrad av den andre istället för att hjälpa honom.

All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och därför måste jag förstå, att detta med att hjälpa inte är att vilja härska utan att vilja tjäna. Kan jag inte detta så kan jag heller inte hjälpa någon.

Søren Kierkegaard 
(Svensk från TrollmammanMer frân Kierkegaard

Join the Conversation

1 Comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.