Yhteistyö ohjelmoinnin opintojen järjestämisessä Metropoliassa

Metropoliassa on paljon ohjelmoinnin oppimista eri opintojaksoilla. Minulle on talven aikana alkanut valjeta, kuinka paljon sitä todella on.

Tänään löysin luentomateriaalin, josta osia voin (olisin voinut) käyttää sellaisenaan omalla C/C++ -kurssillani. Tämä löytyi hajagooglauksella, vahingossa.

Resurssien käytön koordinoinnista olisi luultavasti hyötyä. Tai vaikka vain sen tarkastelusta, miten missäkin opintojaksojen järjestämistä hoidetaan. En minä ainakaan vielä tiedä, miten löytää erilaiset Metropoliassa käytössä olevat ohjelmointimateriaalit (omani ovat slid.es:issä ja kotihakemistossa). Miten voitaisiin käynnistää keskustelu siitä, miten opintojaksojen järjestämistä voitaisiin soveltuvin osin yhtenäistää, ja toisaalta saada sopimaan ympäröiviin koulutusohjelmiin paremmin? Käydäänkö tätä keskustelua jo jossain?

Se, että kurssit olisivat yhtenäisempiä, helpottaisi myös opiskelijoiden vapaata liikkuvuutta eri kurssien välillä, kun asiayhteys ei vaihtuisi eri opettajien välillä täysin.

Entä netissä olevat ohjelmointikurssit kuten CodeAcademy, MIT, ja Metropolian kurssien kehittäminen samoihin standardeihin yltäviksi?

Ohjelmointityö tehdään aina jossakin ohjelmointiympäristössä, joka kattaa ohjelmointikielen ja kehyksen, ja usein myös graafisen kehitysympäristön (IDE). Melkoisen monta kertaa minulta on tämän kevään aikana pyydetty apua toisen kurssin tehtävissä. Siellä koodataan C++:aa ja olioita Windows API-ympäristöä vasten. Itse opetan Qt-ympäristössä, ja pelkästään toiseen ympäristöön orientoitumiseen meni minulta opiskelijaa auttaessa aikaa ja resursseja, jotka olisivat voineet olla paremmassakin käytössä.

Samat tehtävät voisi tehdä molemmissa näistä, tai varmasti jossakin muussakin ympäristössä. Tällaisissa kohdissa käytäntöjen yhtenäistämisestä voisi olla apua, niin molempien kurssien opettajien vaivaa ehkä säästyisi. (WinAPIn käytön mielekkyys opetuksessa lienee keskustelu erikseen.)

Laajentaisin mielelläni oppimisen ohjaustani erilaisiin IT- ja ohjelmistotuotannon kursseihin. Hallitsen hyvin mm. oliomallinnusta ja perusarkkitehtuuria, linux/unix -järjestelmiä, web-ohjelmointia, käsitteellistä mallintamista, tietokantamallinnusta, käytettävyystestausta ja muuta käyttäjäkeskeistä työtä. Tavoitteena on ottaa erinäisten ohjelmointikurssien opettajiin* yhteyttä lähiaikoina, josko joku tarvitsisi lisäkäsiä avuksi.

(* Ps. olisi käytettävyyden kannalta parempi, jos ylläolevan linkin hakulomake käyttäisi GET- eikä POST-metodia hakupainiketta painaessa – kuten vaikkapa Googlella, hakusana jäisi tällöin osoitekenttään näkyviin ja hakusivulle voisi linkittää helpommin. :)

Jätä kommentti