Perusteet ensin, vai koko talo kerralla?

Tämä kirjoitus edellyttää ohjelmointikäsitteiden ymmärtämistä! Esim. aiempi ei. (Taustatietoja vaativat kirjoitukset on merkitty näin, ovat ohjelmointi-kategoriassa)

Qt:n signaalien ja slotien muokkaaminen graafisessa Qt Designerissa
Qt:n signaalien ja slotien muokkaaminen graafisessa Qt Designerissa.

Opiskelijoiden tasoerot ja erilaiset oppimistyylit ovat mietityttäneet tänä keväänä. Viope on ympäristönä tässä melko mutkaton (sen ongelmista ehkä myöhemmin lisää). Sen sijaan Qt-tehtävät, jotka perin kurssin edelliseltä opettajalta, ovat mielenkiintoisempi yhtälö.

Opiskelijat eivät vielä varsinaisesti ymmärrä olioteoriasta mitään kurssin alussa. Silti Qt-tehtävien, jotka siis lähtevät olio-ohjelmointiympäristöstä liikkelle, tekeminen aloitetaan heti alussa, tosin hyvin ohjatusti. Tämä tuottaa välillä vähän koomisiakin tilanteita, kun opiskelijat opettelevat aluksi sitä, mikä on muodostin ja mikä hajotin, ymmärtämättä asiayhteyttä – sitä, että näillä sanoilla on merkitystä vain puhuttaessa luokista ja olioista.

Tällaisesta korkealta abstraktiotasolta liikkeellelähteminen tarkoittaa, että opiskelijoille pitää ainakin alussa näyttää aika kädestäpitäen projektorilta, mitä tehdä. Jos annan ohjausta liian pitkälle, niin jotkut opiskelijat näyttävät tottuvan siihen, ja alkavat vain kopioida suoraan. (Hienoa on ollut huomata, että he myöntävät ongelman itsekin.) Toisaalta hitaammat putoavat kärryiltä, jos en anna tarpeeksi vinkkejä eteenpäin. Tasapainon löytäminen on haastanut.

Toisaalta hyöty Qt-tehtävistä on minusta myös aika selvä. Qt:ssa pystyy helposti tekemään graafista, ja toiminnallista, käyttöliittymäohjelmointia. Signal-slot -mekanismia käyttäen yksinkertaisen ohjelman saa aikaan kirjoittamatta riviäkään koodia. (Ylläolevassa esimerkkikuvassa: Kun käyttäjä vaihtaa aikavyöhykettä, se päivittyy kelloon. Kun kellon aika muuttuu, se päivittyy Current time -elementtiin.)

Ja silti: Yhteys varsinaiseen lähdekoodiin ei hämärry pitkäksi aikaa, vaan käyttöliittymän vuorovaikutusta itse koodiin tarkastellaan myös harjoituksissa heti alusta alkaen.

Minusta on näyttänyt siltä, että moni opiskelija on innostunut ja päässyt kurssilla hyvin vauhtiin, kun Viopen lisäksi on päässyt jo alussa tekemään graafisia sovelluksia, ennen syvää sukellusta C-kielen syntaksin alkutaipaleen hankaluuteen.

 

(Otsikkokuva: Tampereen yliopiston päätalon yläkerran käytävä)

Jätä kommentti