Moodlen käyttämisestä arvosanojen tuottamiseen

TL;DR / Yhteenveto: Moodle ainakin periaatteessa antaa valmiit opiskelijoiden arvosanat, jos sinne saa tuotua opiskelijan pisteet eri harjoituksista. Olen käyttänyt sitä tänä lukuvuonna Ohjelmoinnin perusteiden keskitettynä pisteytyspaikkana. Moodlen käyttäminen arvosanojen tuottamiseen automaattisesti voi säästää isolla ohjelmointikurssilla runsaasti aikaa – Moodlen lukuisista käytettävyysongelmistakin huolimatta. Kun alussa systeemin pystyttämiseen vaadittavan työn on tehnyt, säästyneen ajan mielellään käyttää opiskelijoiden varsinaisen oppimisen tukemiseen.

Harjoitus- ja tenttipisteiden kerääminen

Tällä hetkellä opiskelijat tekevät vanhassa Viopen versiossa, jossa ei ilmeisesti ole Moodle-integraatiota, harjoituksia valtaosan kurssista. Nämä pisteet on opintojakson arvosanaa annettaessa kopioitava Moodleen. Viopessa on kolme eri kurssia, joista pisteet täytyy kopioida. Tässä on suurehko inhimillisen virheen mahdollisuus.

Lisäksi olen tänä talvena ottanut käyttöön rinnakkain Viopen uutta versiota yksittäisille opiskelijoille, joten tänä vuonna piti myös sieltä muistaa kopioida pisteet. Ensi syksynä toivon saavani kaikki opiskelijat uuteen Viopeen, josta pisteiden tuominen Moodleen automaattisesti toivottavasti onnistuu.

Tentti, joka on esseemuotoinen, on Moodlessa, samoin kuin Qt-tehtävien palautukset. Nämä molemmat tarkistan ja pisteytän Moodlessa, joka Moodlen antiikkisella web 1.0 -käyttöliittymällä vaatii runsaasti turhaa sivujen latautumisten odottelua. Käytännössä lataan parinkymmenen opiskelijan tenttivastaukset välilehtiin, odottelun minimoimiseksi. Koska käytän tentin kanssa kysymyspankkia, uusintojen järjestäminen on ainakin periaatteessa suhteellisen helppoa, tietyin varauksin:

Tuubissa yksittäisiä tehtäväpalautuksia oli todella hankala arvioida, nyt Moodlessa pystyn sentään arvioimaan kaikkien opiskelijoiden tietyn tehtävän palautukset samalla sivulla. Jostain syystä en tosin millään näytä saavan kerralla arvioitua kaikkia: vaikka kuinka käyn täyttelemässä pienin kätösini listaan pistemääriä yksi kerrallaan, niin silti osalta opiskelijoista jää aina pisteet näistä Moodlen Assignment-tehtävistä antamatta. (Kävin arvostelemassa tehtävät kolmen tai neljän kierroksen verran, ja aina tuntui arvioiomattomia tehtäviä jääneen taakse.)

Arvosanojen laskenta

Yksi keskeinen oppi tämän vuoden kierroksesta oli se, että erillisten Moodle-kurssien tekemisestä eri ryhmille seuraa vain harmia. Jos kaikki ovat samassa ryhmässä,

  • pystyn lähettämään kaikille opiskelijoille kerralla viestiä (Metropolian omassa Tuubissa kun voin lähettää vain yksittäisille ryhmille kerralla)
  • kaikki pisteytykset ovat samassa paikassa. Kun opiskelijat kuitenkin päätyvät joskus tekemään esim. toisen ryhmän uusintatenttiä, tulee tentin arvosana helposti eri kurssitilaan, jonka seurauksena Moodlen antama kokonaisarvosana on väärin.

Kun suorituspisteytykset on saatu Moodleen, Moodle periaatteessa antaa oikean kurssiarvosanan 1-5 suoraan. Maarit Hynninen-Ojala auttoi minua saamaan Moodlen laskemaan arvosanan.

Teoriassa kurssiyhteenvedon laskentatavan pystyy määrittämään myös kaavalla (Arvosanojen hallinta -> Arvioinnit → Muokkaa → Muokkaa laskentatapaa), mutta tätä en saanut lainkaan toimimaan. Sen sijaan Arvosanojen hallinta → Arvosanat -kohdassa pystyy määrittämään arvosanoja suoraan prosenttimäärinä maksimipisteistä.

Asteikot Kategoriat ja kohteetYksinkertainen näkymä -sivulla ylhäällä näkyvä pudotusvalikko on aseteltu siten, että sen ei pitäisi vaikuttaa mihinkään kyseisen sivun ulkopuolella. Tosiasiassa se vaikuttaakin hämäävästi ihan eri paikassa näkyvään arvosanaan – jos arvosanojen summan sijaan tässä ohjeistamattomassa pudotusvalikossa on valittuna esimerkiksi arvosanojen keskiarvo, arvosanat lasketaan pieleen.

Tehtäviä, joita Ohjelmoinnin perusteissa on mahdollista tehdä, on vajaat 800. Olen halunnut tukea opiskelijoiden vapaata oppimista antamalla eri polkuja ohjelmoinnin maailmaan. Tämän seurauksena kokonaislukuprosentti ei ole ihan tarpeeksi tarkka, vaan Moodlen antamat arvosanarajat menevät hieman ohi kurssilla ennen käytetyistä.

Ongelmana on myös se, että pistemäärä ei ole ainoa läpipääsyyn vaikuttava tekijä. Tentistä pitää olla tietty pistemäärä, että kurssin voi päästä läpi – riippumatta siitä, onko kurssin läpipääsyyn vaadittu pistemäärä muuten kasassa. Tämän mallintaminen ei yllä kuvatulla Moodlen arvosanamekanismilla onnistu.

Arvosanojen selailu ja tallennus

Lopulta varsinaiset arvosanat saa näkyviin kohdasta Arvosanojen hallinta → Käyttäjän raportti valitsemalla oikeasta yläreunasta Kaikki käyttäjät. Eri opiskelijoiden arvosanoja ei jostain syystä saa samaan taulukkoon, vaan ne pitää erikseen kalastella rullaamalla suurta ja hitaasti latautuvaa listaa.

Moodlen listasta kopioin arvosanat sitten Winhaan, toivoen että Winhan sessio ei vanhene ennen kuin ehdin painaa tallennusnappia – jos vanhenee, annetut arvosanat pakkounohtuvat, ja homma menee uusiksi. Tälle käytettävyydeltään perussurkealle sovellukselle ihan peruskäytettävyysheuristiikkojen seuraaminen voisi tehdä ihmeitä.

Kaiken kaikkiaan tämmöisen isohkon kurssin arviointi sähköisesti ja automatisoidusti säästää loppuunvietynä paljon työtä. Moodlesta arvioinnit tosin täytynee siirtää ensi vuonnakin käsin Winhaan.

Jätä kommentti