Valmennus

Mahdollisuus purkaa elämäsi solmukohtia ja kehittää itsetuntemustasi syvällisellä tasolla.

Luovuustaidot, tunnetaidot, kehollisuus ja läsnäolo

Valmennus rakentuu sinun mukanasi tuomille aiheille, sekä sille, mitä sinussa tapahtuu ja avautuu valmennuksen aikana. Valmennus on keskustelevaa ja konkreettista, ja usein myös kehollista. Se perustuu läsnäoloon, itsetuntemukseen ja tietoisuustaitoihin.

Asiakkaani ovat ihmisiä, jotka osoittavat kiinnostusta itseään kohtaan. He haluavat ehkä läsnäolon avulla luoda paremman kosketuksen omiin voimavaroihinsa, viisauteensa sekä ratkaisuihinsa.

Lähestyn elämän tilanteita mahdollisuuksina löytää, voimaantua ja vapautua. En ensisijaisesti keskity pintapuoliseen ratkaisemiseen, tai ulkoisten olosuhteiden muuttamiseen. Ratkaisut löytyvät sinusta itsestäsi, sallivassa vuorovaikutuksessa.

Haluan tarjota sinulle mahdollisuuksia tutkia elämäsi merkityksellisiä asioita ja haasteita. Valmennuksen vaikutukset voivat olla myös terapeuttisia, vaikka kyse ei ole varsinaisesta terapiasta.

Rohkaisen sinua oman kehon ja tunteiden äärelle kokonaisvaltaisesti. Toisinaan se mitä on, ei aina ole niin miellyttävää katsoa tai elää läpi. Toisinaan se taas rentouttaa, ja saattaa meidät johonkin hyvin rauhalliseen paikkaan. Tärkeintä on kuitenkin sallia se kaikki. Valmentajana olen asiakkaan tukena, ohjaten ja kannustaen sen äärellä mitä on juuri nyt.

Valmennuksissa myös toiminnalliset harjoitteet ovat mahdollisia. Voimme myös sopia harjoitteista, joita teet kotona.