Palvelut

intohimo inhimilliseen kasvuun, tuntemiseen ja syvään ymmärrykseen ihmisen tarpeista

Kaikki, mitä teen, liittyy sisäsyntyisten ihmisen kykyjen, kuten läsnäolon, harkinnan, innon, empatian ja luovuuden, tuomiseen suunnittelun ja toteutuksen areenalle.

Näin voimme ohjata suunnittelua ja toteutusta minimaalisella kitkalla. Alla esittelen joitakin konkreettisia tapoja tehdä tämä.

Tarjoan:

  • UX-suunnittelua
  • Konseptuaalista mallinnusta
  • Tuotehallintaa
  • Valmennusta

UX-suunnittelu

Tuotematkan suunnittelu

Mikä tässä on hyvää?
ala ymmärtää
tarjoamasi arvolupaus

(Erittäin taiteellinen käyttäjäpolun kuvaus)

Aloitamme arvolupauksestasi ja mallinnamme palveluprosessisi ja kosketuspisteesi. Varmistamme, että loppukokemukset todella resonoivat käyttäjiesi kanssa ja vastaavat heidän tarpeitaan. Tämä taustatyö luo pohjan tarkemmalle määrittelylle ja toteutuksen iteroinnille.

Käyttämällä tarpeisiisi räätälöityjä menetelmiä varmistamme, että tuotteesi käyttökokemus on intuitiivinen, mukaansatempaava ja linjassa kohdeyleisösi odotusten kanssa.

Käyttäjätutkimus: Kontekstuaalinen tiedustelu

paikassa, jossa
ihmiset käyttävät tuotetta
seuraa heitä tekemässä sitä
kysy, mikä heitä innostaa tai ärsyttää
mikä tuo iloa

Kontekstuaalinen tiedustelu auttaa ymmärtämään käyttäjiesi tarpeita ja käyttäytymistä heidän todellisissa käyttöympäristöissään. Paljastamme syvällisiä oivalluksia, jotka eivät ehkä tulisi esille perinteisessä tutkimusympäristössä. Teemme tämän havainnoimalla ja haastattelemalla käyttäjiäsi heidän toimiensa aikana.

Tämä lähestymistapa voi paljastaa piilotettuja elementtejä käyttäjiesi odotuksista, turhautumisista ja tyytyväisyydestä. Se tarjoaa korvaamatonta tietoa tuotesuunnittelusi ja kehitysprosessiesi tueksi.

Prototyyppien luominen

piirrä Kokemus
monta kertaa
katso tarkasti, pohdi ja opi

Oletko valmis herättämään ideasi eloon? Luomalla realistisia, interaktiivisia mallinnoksia ja prototyyppejä saamme käsin kosketeltavan esityksen lopullisesta tuotteestasi ennen sen rakentamista. Tämä ei ainoastaan anna sinulle mahdollisuutta visualisoida ideoitasi, vaan myös testata niitä todellisissa skenaarioissa.

Työskentelen varmistaakseni, että prototyyppi on visuaalisesti kiehtova, käyttäjäystävällinen ja linjassa brändisi kanssa, mikä helpottaa sidosryhmien ymmärrystä ja tukea visiollesi. Tehdään yhteistyötä tuotteesi toiminnallisuuden hienosäätämiseksi ja markkinamenestyksen potentiaalin lisäämiseksi.

Käytettävyystestaus

katso uteliaasti ihmisiä
kun he käyttävät Kokemusta ja puhuvat
kuuntele tarkasti, älä kommentoi

Tutustu tuotteesi todelliseen potentiaaliin käytettävyystestauksen avulla. Tarjoan kattavaa, todellisuuteen perustuvaa palautetta, joka paljastaa tuotteesi vahvuudet ja parannettavat alueet, lopulta parantaen käyttäjätyytyväisyyttä ja lisäten konversioitasi. Lue lisää: Miksi ja miten käytettävyystestausta

Konseptuaalinen mallinnus

ymmärrä miten
ihmiset, jotka tekevät työtä,
ajattelevat asiaa

Selkiytä monimutkaisia liikeideoita, muuntaen ne harkituiksi tietokantasuunnitteluiksi. Ohjauksellani luomme yksityiskohtaisen, tietoon perustuvan esityksen liiketoimintasi tietovaatimuksista.

Tarjoan asiantuntijapalveluita konsepti D mallinnuksessa, mutta puhun tarvittaessa myös ER-mallinnuksesta (Entity-Relationship). Mallinnus auttaa varmistamaan, että ydinajatuksesta on jaettu ymmärrys, joka voidaan tehokkaasti välittää organisaation läpi. Lue lisää

Tuotehallinta, Vaatimusmäärittely ja Toteutus

yhdessä järjestellään Asioita
luodaan Asioita

Puhun sujuvasti kehittäjien kanssa ja osaan muuntaa UX-suunnitelmat teknisiksi määrittelyiksi.

  • Minulla on lähes kolmen vuosikymmenen kokemus erilaisista teknologioista, työkaluista ja kielistä, kuten Linux, automaatiojärjestelmien arkkitehtuurit, verkkopinot ja protokollat, kuten TCP/IP ja MQTT, erilaiset relaatiotietokannat, PHP, C++/Qt, Java ja Python/Django sekä yleiset web-teknologiat.
  • Voin hyödyntää ja ohjata sinua edistyneen AI LLM:n käytössä tarvittaessa
  • Toimin hyvin tiimeissä käyttäen Agile- ja Kanban-tyylisiä prosesseja.
  • Minulla on vankka ymmärrys ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutuksen perusteista (MSc-tutkinto), tietojenkäsittelytieteen ja ohjelmistotekniikan aloista.

Yhteenveto: Voin tukea sinua luomaan intuitiivisia ja mukaansatempaavia sovelluksia ja sovelluksia, jotka vastaavat erityistarpeitasi, olipa kyseessä dynaaminen verkkosivusto, tehokas työpöytäsovellus tai interaktiivinen mobiilisovellus. Haluan herättää suunnitelmasi eloon varmistaen, että ne näyttävät upeilta ja toimivat saumattomasti.

Valmennus

tunne Asiat
heijasta niitä takaisin
kysy kokemuksista
opi uusia Asioita

Läsnäolon ja tunnetilavuuden ilmapiiri edistää tehokasta viestintää. Minulla on kattava työkalupakki erilaisia rakentavan viestinnän ja kehottuneen tietoisuuden harjoituksia. Nämä voivat auttaa meitä kuulemaan toisiamme paremmin.

Rakastan valmentaa muita kaikissa edellä mainituissa toiminnoissa, ja minulla on ammatillisen opettajan koulutustausta. Voin käyttää modernin pedagogian oppimismenetelmiä, jotka perustuvat konkreettiseen toimintaan tasavertaisessa ympäristössä.

Käyttäjäpolun ja konseptuaalisen mallinnuksen kuvat luotu käyttäen LLM:ää