Miten käytettävyyttä kannattaa opettaa?

Johdanto Käytettävyys- tai käyttökokemus (UX) -koulutuksen on tavoitteena on yhdistää suunnittelun teoreettiset periaatteet ja niiden käytännön sovellukset. Se on monivaiheinen prosessi, aivan kuten se ammatti, jota sen tavoitteena on opettaa. Tässä kirjoituksessa tutkitaan käytettävyyskoulutuksen olemusta, sen ainutlaatuisia haasteita ja mahdollisuuksia tehdä siitä tehokkaampaa ja osallistavampaa. Käytettävyyskoulutuksen olemus UX-koulutuksen ydin on sen tunnistaminen, ettei suunnittelija voi […]